Photoshop - lessen to go

logogroot - Photoshop-lessen to go

Lichter en donkerder naken met curveslaag en maskers

Perspectievische vertekening rechttrekken me de Perspective Crop Tool