Voorletters (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Adres en huisnummer (verplicht)

   

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer

  Geboortedatum

  Email adres (verplicht)

   

  Neemt deel aan

   


  Geeft zich hierbij op als lid van de Vereniging Noord-Hofland.

  Het lidmaatschapsgeld bedraagt:

  per jaar:

  per 6 maanden:*

  Per lid

  € 12,50

  € 6,25

  Per gezin

  € 25,00

  € 12,50

  Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. * de halfjaarcontributie geldt alleen voor:
  • lid/leden die uitsluitend een cursus volgt/volgen in het 1ste of 2de halfjaar en contant betaalt/betalen aan de cursusleid(st)er

  • lid/leden die zich na 1 juli aanmeldt/aanmelden.

  Keuze:

  Ondergetekende geeft hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens vast te leggen in de administratie van de vereniging Noord-Hofland. De vereniging Noord-Hofland mag mijn persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor haar doelstelling. Ik verklaar tevens kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de vereniging Noord-Hofland. (Zie website of prikbord)

  De vereniging Noord-Hofland mag beeldmateriaal van mij gebruiken: JANEE

  Met verzending van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van de vereniging Noord-Hofland.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.